MENU

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (Consulting)

Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem

Działając jako grupa ekspercka specjalizująca się w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem doradzamy naszym Klientom na każdym etapie cyfrowego rozwoju. Oferujemy tym samym usługi consultingowe w ramach których możemy wspólnie z Klientami pracować nad zagadnieniami najbardziej istotnymi z punktu podnoszenia statusu bezpieczeństwa w ich organizacji.

Cena

Standardowa cena za godzinę konsultacji, to 599 PLN. W przypadku rozliczeń abonamentowych lub nabywania godzin w pakietach – przewidujemy możliwość uzyskania 1198 PLN rabatu przypadającego na każdy 10-godzinny pakiet konsultacji.

Ceny dotyczące ofert abonamentowych ustalane są indywidualnie.

Dzięki doświadczeniu w branży finansowej o zasięgu globalnym, prowadzeniu biznesu technologicznego, a także funkcjonowaniu w najwyższych strukturach administracji państwowej – jesteśmy odpowiednim partnerem do rozmów, gdyż przede wszystkim rozumiemy potrzeby biznesowe naszych Klientów.

Jeżeli chodzi natomiast o doświadczenie managerskie w aspekcie cyberbezpieczeństwa, to warto podkreślić, że do naszego zespołu należą absolwenci studiów zarzadzania cyberbezpieczeństwem na SGH, a także doktor ekonomii. Warto w tym miejscu dodać, że Prezes Zarządu naszej firmy może pochwalić się branżowym certyfikatem CompTIA Security+, a także rozbudowanym doświadczeniem branżowym:

 • Cybersecurity Business Director dla giełdowej grupy kapitałowej
 • Chief Operating Officer w spółce świadczącej usługi cybersecurity
 • Head of Cybersecurity dla globalnego fintechu
 • Prezes Zarządu firmy consultingowej z branży cybersecurity
 • Ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu e-biznesu
 • Ekspert w departamencie skarbu Citibanku
 • Globalny Partner agencji informacyjnej Thomson Reuters

Odnosząc się bezpośrednio do wykazanych powyżej kompetencji merytorycznych nadzorującego działania naszej grupy eksperckiej – przedstawiamy podstawowe obszary cyberbezpieczeństwa w których wspieramy naszych Klientów:

– interim management w aspekcie zarządzania cyberbezpieczeństwem
– opracowywanie lub współpraca przy tworzeniu strategii ochrony informacji w organizacji
– przeprowadzanie analizy ryzyka bezpieczeństwa
– sprawdzanie zgodności działań ze standardami branżowymi
– wsparcie wdrożeń z zakresu GRC (ang. governance, risk, compliance), rozumiane jako tworzenie i weryfikowanie polityk bezpieczeństwa, odpowiadających im procedur czy implementacja procesów
– koordynowanie realizowanych audytów bezpieczeństwa informacji
– audyt zgodności z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa (np. ISO 27001)
– nadzorowanie przeprowadzanych testów penetracyjnych oraz analizy kodu oprogramowania
– bezpieczne wdrażanie rozwiązań chmurowych (ang. cloud security)
– doradztwo przy wdrażaniu narzędzi monitorujących i zwiększających bezpieczeństwo
– ocena partnerów zewnętrznych i dostarczanych przez nich produktów/usług
– reprezentowanie firmy na zewnątrz w ramach roli eksperckiej

Powyższa lista nie wyczerpuje obszarów w odniesieniu do których jesteśmy w stanie doradzać naszym Klientom. Cechuje nas interdyscyplinarność, która czyni nasze usługi wyjątkowymi.

Mamy szczerą nadzieję, że skorzystanie z naszej usługi consultingu przełoży się to na większe bezpieczeństwo we wspieranych przez nas organizacjach.

Przewidujemy dwa podstawowe sposoby realizacji usługi consultingowej:

1. Rozliczenie godzinowe
Klient korzystający z tej formy współpracy nabywa określoną ilość godzin, które chce przeznaczyć na konsultacje.

2. Współpraca abonamentowa
Istnieje możliwość wybrania przez Klienta stałej opieki w ramach, której przewidziana jest miesięczna lub kwartalna pula godzin konsultacji do wykorzystania. Chcąc

  Zapytaj o produkt

  Podaj swoje dane, a my się z Tobą skontaktujemy w sprawie wyceny usługi.